BİLDİK ÖZEL PAZAR GİRİŞİMCİLİK ÖRNEĞİDİR

132,50$ Ticaret Gazetesi İzmir 4619646 24.06.2015
Haftada Altı Tarafsız 48657680 4619642 44,17
2 Yerel 10000 24.06.2015
EGİAD HABERLERİ EGE GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ
Bildik: Özel pazar girişimcilik örneğidir HABER MERKEZİ - Ege Genç işadamları Derneği, (EGİAD) girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi, melek yatırımcı sayısının artırılması, istihdam ve inovasyonıın sağlanmasına yönelik destek çalışmaları kapsamında Girişimcilik, Melek Yatırımcılık ve Özel Pazar konulu semineri gerçekleştirdi. Borsa istanbul (BIST) işbirliği ile Ege Genç işadamları Derneği'nde düzenlenen "Girişimcilik, Melek Yatırımcılık ve Üzel Pazar" konulu toplantıda, ülkemizdeki genç girişimci potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi, girişimcilik kültürünün gençler arasında yaygınlaşması amacıyla incelenecek yol değerlendirildi. Genç işadamlarının izlediği toplantıya, Yaşar Üniversitesi Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi Koordinatörü Selçuk Karaata, izmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (IYTE) Teknoloji Transfer Ofisi Yöneticisi Emrah Tomur ve Borsa istanbul Özel Pazar Müdürü Recep Bildik konuk konuşmacı olarak katıldı. Toplantıda konuşan Borsa İstanbul Özel Pazar Bölüm Müdürü Recep Bildik, girişimciler ile yatınmcılan uzun vadeli ortaklıklar için bir araya getiren, finansman ve likiditeyi sağlamaya yönelik yeni bir allematif çözüm aracı olarak hizmet veren özel Pazar hakkında da bilgi aktardı. Bu etkinliklerin Türkiye'de melek yatırımcılık konusunda farkındalık yara İm a ve ekosisteme yeni yatırımcılar kazandırma anlamında önemli katkılar sağladığını belirten Recep Bildik. "Girişimcilik ekosistemine katkıda bulunmak için yeni bir alana yöneldik. Borsa istanbul özel Pazar olarak dünyada bir ilki gerçekleştirdik. Bu anlamda Özel Pazar da bir girişimcilik örneğidir. Amacı girişimciler ile yatırımcıları buluşturarak girişimci şirketlere sermaye, yatırımcılara ise hızlı büyüme potansiyeli olan yeni yatırım fırsattan yaratmak ve yaptıkları yatırımları likide etme kolaylığı sağlamaktır. Girişimcilik inovasyon, büyüme ve istihdam yaratma açısından stratejik öneme sahip ve bu konuda hükümetimizin önemli teşvikleri var. Daha henüz yeni doğmakta olan şirketlere melek yatırımcılar yatırım yaptığından, sermaye sağladığından ve meııtorluk yaptığından melek yatırımcıların girişimcilik alanındaki rolü çok önemlidir ve sayılarının artırılması gerekmektedir. Bizim de Borsa istanbul olarak ülkemizdeki girişimcilik ekosisteminin büyümesine yönelik bu tip hizmetlerimiz devam edecek" dedi. Bildik, Özel Pazar'ın Borsadan farklı olarak halka arz olmadan finansman, likidite ve yeni yatırım ihtiyaçlarını karşılamak için şirketler, şirket ortakları ve yatırımcıları buluşturan bir pa/.ar yeri olduğunu ifade etti. Konuşmasında Özel Pazar'ın 2014 yılında 119 üyeyle açıldığına ve Mayıs 2015'de 231 üyeye ulaştığına değindi.