EGİAD İNGİLTERE Yİ MERCEK ALTINA ALDI

186,67$ Yenigün (İzmir) İzmir 4454511 16.06.2015
Günlük Tarafsız 48461693 4410888 62,22
6 Yerel 9500 16.06.2015
EGİAD HABERLERİ EGE GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ,SEDA KAYA
EGİAD, İngiltere'yi mercek altına aldı İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2015 sonuna kadar 24 milyar dolan bulması hedeflenen ingiltere Türkiye arasındaki ilişkiler güçleniyor. Türkiye ile arasındaki ticaret hacmini artırmayı hedefleyen ve dünyanın en büyük ekonomilerinin başında gelen İngiltere' nin Ticarct Odası (BCCT), İngiltere Ticaret ve Yatınm Ajansı (UKTD, Moral Hukuk Bürosu'nun ingiltere ortağı Ronald Fletcher Baker Hukuk Bürosu (RFB) ve AKG Grubu, Türkiye ve İngiltere arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek amacı ile Ege Genç İşadamlan Demeği üyeleriyle biraraya geldi. EGIAD ev sahipliğinde gerçekleşen "Firma ve Şahısların İngiltere'deİş Kurması" konulu toplantıda, her iki ülke arasındaki ortaklıkların desteklenmesi, yatırım pazarındaki payın artırılması amacıyla kurumlar arasındaki tecrübe, bilgi ve iletişim ağının güçlendirilmesi gereğine değinildi. Avrupa'nın doğusunda istikran stabil tutmakta önemli bir yeri olduğu ifadeedilen Türkiye'nin güçlü ekonomisiyle ingiltere'nin en büyük partnerleri arasında yer aldığı da iiade edildi. Bilgi ve deneyim paylaşımı "Firma ve Şahısların İngiltere'de İş Kurması" konulu toplantıya, EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Seda Kaya, AKG Grup Yönetim Kurulu Üyesi Muhittin Bilget, AKG Trading (UK) Ltd.'den Asil Tan, Birleşik Krallık Yatırım ve Ticaret Ajansı İç Yatırımlar Danışmanı Mehmet Başaran, RFB Ortağı Deniz Oğuzkanlı, Jonathan Roberts ve Ronald Fletcher Baker Ortağı John O'Callaghan ile genç işadamlan katıldı. "Şirketler ve Kurumsal Yatırımlar", "Birleşik Krallık'ta Gayrimenkul Yatınmlan", "İthalat/ İhracatta Karşılaşılan Engeller ve Çözümleri" ve "AKG Grubu'nun Birleşik KrallıkYatınm Tecrübesi" başlıklan altında paylaşılan bilgi ve deneyimler, genç işadamlan tarafından dikkatle takip edildi. Ronald Metchcr Baker Hukuk Bü- Ronald Fletcher Baker Ortağı John O'Callaghan'a plaketini EGİAD Başkan Vekili Serkan İpek verdi. rosu'nun İngiltere'de yatınm ve iş kurma adına gerekli hukuki bilgileri paylaştığı toplantıda, Ronald Fletcher Baker Ortağı John O'Callaghan aynca gayrimenkul piyasasına ilişkin değerlendirmede bulunarak, "İngiltere gayrimenkul piyasası kolay erişilebilir bir piyasa. Aynca kira getirirleri ve sermayeyi büyütmek adına yatırımcılara harika fırsatlar yaratıyor" dedi. Ronald Fletcher Baker ortağı Jonathan Roberts ise İngiltere'ye yapılan ihracatta çıkabilecek risklerin düşürülmesine ilişkin mekanizmalara değinirken, RFB Ortağı Deniz Oğuzkanlı ise ticaret için ekonomik ve politik istikrann önemine değinerek, 'ingiltere'yi uluslararası anlamda iş kurma ve uluslararası ticarette çekici yapan durum ülkedeki ekonomik ve politik istikrardır" diyerek yatırım için İngiltere'nin çok uygun bir Avrupa ülkesi olduğunu ifade etti Toplantıda, AKC Crubu'nun bir başan hikayesi niteliğindeki yatınm tecrübesinden bahsedilirken Grubun Yönetim Kurulu üyesi Muhittin Bilget İngiltere'ye yatırım yapmak isteyen kunımlar için "Pazan ihracat yolu ile veya farklı yöntemler ile incelemek gerekmekte, İngiltere dünyanın en rekabetçi pazan. Yeter ki bu rekabete hazır olun" şeklinde emende bulundu. ¦ İbrahim PAKER