SEÇİM BARAJI KALKMALI

5.125,00$ Yurt Gazetesi İstanbul Avrupa 4810360 09.06.2015
Günlük Tarafsız 48252420 4810350 205,00
4 Ulusal 51238 09.06.2015
EGİAD HABERLERİ EGE GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ,SEDA KAYA
TÜSİAD Başkanı Cansen Başaran Symes İŞ DÜNYASI SONUÇLARI DEĞERLENDİRDİ SECİM BARAJI KALKMALI TÜSİAD'dan yapılan açıklamada, 'Önümüzdeki dönemde uzlaşma kültürü ön plana çıkmalı' denilirken, Ege İhracatçıları, Türk halkı yüzde 10 barajını fiilen yıktı, baraj derhal kaldırılmalı1 dedi İt, jf IŞ dünyasından seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirme geldi. TÜSİAD açıklamasında şunlara yer verildi. "tş dünyası olarak, yeni parlamentonun ülkemizin demokratik, ekonomik ve sosyal açıdan gelişmişlik düzeyini yükseltmek amacıyla kararlılıkla çalışacağına inanıyoruz" denilerek, yakın zamanda yaşanan toplumsal kutuplaşmaya dikkat çekildi. Açıklamada, "Ülkede ve ekonomide güven, özgür düşünceyle, katılımcılık anlayışıyla, hukukun üstünlüğüyle ve ortak akılla gelişir. TÜSİAD olarak, güven ortamının, şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışıyla, sivil toplumun etkili varlığı ile güçleneceğine inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı. "Her seçim, her yenilenen Meclis, demokrasinin güçlenmesi için bir fırsattır" denilen açıklamada, "Seçim sonuçlan itibariyle seçmen iradesi, siyasi partilere tek başına hükümet kuracak çoğunluğu vermemiştir. Bu bağlamda partilerimizin, demokrasinin gereği olan uzlaşma kültürü ile hareket ederek, ülkenin menfaatleri etrafında kenetlenmelerini diliyoruz. Yeni parlamentonun ve kurulacak hükümetin, tüm paydaşların katkısı ve desteği ile demokratik standartları ve hukuk devleti olgusunu güçlendirmesini diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. Milli irade temsil edildi Türkiye'nin yüzde İÜ barajıyia yaptığı son seçim olması çağrısında da bulunan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlü- türk, "Türk halkı yüzde 10 barajını fiilen yıktı. Siyasilere düşen görevde bu barajı vakit kaybetmeden kaldıracak anayasa değişikliğini hep birlikte yapmalarıdır. Türkiye bir daha yüzde 10 barajıyia seçime gitmemelidir. 7 Haziran seçimlerinde seçmenin iradesinin yüzde 95'i aşan oranda TBMM'de temsil edilecek olması ise teselli kaynağı oldu" diyerek sözlerine son verdi. Güler Sabancı: Barış yolunda önemli adım SABANCI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabana, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, sonuçların Türkiye'ye hayırlı olması dileğinde bulundu. Güler Sabancı, "Türkiye seçmeni, 4 partili bir Meclis oluşturma yönünde irade ortaya koymuştur. Bu Türkiye demokrasisi açısından barış ve uzlaşma yolunda atılmış önemli bir adımdır. Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" değerlendirmesini yaptı. fil 'Çok seslilik hükümete yansımalı' SEÇİM sonuçlarını değerlendiren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, şunları söyledi: "Bu seçimde Türkiye'de Kürt vatandaşlarımızın da mecliste temsil edilmesi karan ortaya çıktı. Türkiye uzun yıllardır tek partili bir yönetim göstermişti. Ama Avrupa'da olduğu gibi koalisyonla da bu işin yürüyebileceğine inanıyorum. Önemli olan asgari müştereklerde anlaşmaktır. Çok kesimin temsil edilmesidir. Sandıkta ortaya çıkan çok sesliliği hükümete de yansıtarak 2023 hedeflerine odaklanmak gerekiyor." Kaya: Başkanlık hedefi çöktü EGE Genç İşadamları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Seda Kaya seçimleri 'milletin iradesinin sandığa yansıması1 olarak değerlendirdiklerini belirterek şunları kaydetti: "Şimdiki görüntüye baktığımız zaman, iktidar partisinin Anayasalı değiştirecek çoğunluğu kazanamadığı için başkanlık hedefinin çöktüğünü, parlamenter sistemin devamı için irade çıktığını görüyoruz. Partilerin de sorumluluk alıp hükümet kurmaları gerekiyor. Bu saatten sonra bu çalışmalar, Türkiye'nin en az etkileneceği şekilde ilerlemeli." Sanayi üretimi Nisan ayında, bir önceki ayın düzeyinde kalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.8 yükseldi. Sanayi üretiminde, Nisan'da aylık bazda en yüksek artış yüzde 18.3 ile bilgisayarların. elektronik ve optik ürünlerin üretiminde gerçekleşti. Bu artışı, yüzde 11.7 ile diğer ulaşım araçlarının ve yüzde 6.4 ile de tütün ürünlerinin üretimi izledi. lara yer verildi, "tş dünyası olarak, üstünlüğüyle ve ortak akılla gelişir, başına hükümet kuracak çoğun- ifadeleri kullanıldı. hep birlikte yapmalar yeni parlamentonun ülkemizin de- TÜSİAD olarak, güven ortamının, luğu vermemiştir. Bu bağlamda Milli icarla tamcil aHilHi bir daha yüzde 10 bar mokratik, ekonomik ve sosyal açı- şeffaflık ve hesap verebilirlik anla- partilerimizin, demokrasinin ge- "dile «îllloll cUIIUI gitmemelidir. 7 Hazir dan gelişmişlik düzeyini yışıyla, sivil toplumun etkili varlığı reği olan uzlaşma kültürü ile hare- Türkiye'nin yüzde 10 barajıyia rinde seçmenin irade? yükseltmek amacıyla kararlılıkla ile güçleneceğine inanıyoruz" ifa- ket ederek, ülkenin menfaatleri yaptığı son seçim olması çağrısında 95'i aşan oranda TBIV çalışacağına inanıyoruz" denilerek, deleri kullanıldı. etrafında kenetlenmelerini diliyo- da bulunan Ege İhracatçı Birlikleri edilecek olması ise tef yakın zamanda yaşanan toplumsal "Her seçim, her yenilenen ruz. Yeni parlamentonun ve kuru- Koordinatör Başkanı Sabri Ünlü- oldu" diyerek sözlerin Güler Sabancı: Barış 'Çokseslilik Kaya: Başkanlık yolunda önemli adım hükümete yansımalı' hedefi çöktü SABANCI Holding Yönetim Kurulu Baş- SEÇİM sonuçlarını değerlendiren Türkiye Odalar EGE Genç İşadamları Derneği (EGİAD) Yö- kanı Güler Sabancı, seçim sonuçlarına ilişkin ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı netim Kurulu Başkanı Seda Kaya seçimleri 'mil- yaptığı yazılı açıklamada, sonuçların Türkiye'ye ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu letin iradesinin sandığa yansıması' olarak hayırlı olması dileğinde bulundu. Başkanı Ender Yorgancılar, şunlan söyledi: değerlendirdiklerini belirterek şunları kaydetti: Güler Sabancı, "Türkiye seçmeni, 4 partili "Bu seçimde Türkiye'de Kürt vatandaşlarımızın "Şimdiki görüntüye baktığımız zaman, ikti- bir Meclis oluşturma yönünde irade ortaya da mecliste temsil edilmesi karan ortaya çıktı. Türkiye dar partisinin Anayasalı değiştirecek çoğun- koymuştur. Bu Türkiye demokrasisi açısından uzun yıllardır tek partili bir yönetim göstermişti. Ama luğu kazanamadığı için başkanlık hedefinin barış ve uzlaşma yolunda atılmış önemli bir Avrupa'da olduğu gibi koalisyonla da bu işin yürüye- çöktüğünü, parlamenter sistemin devamı için adımdır. Ülkemize bileceğine inanıyorum. Önemli olan asgari müşterek- irade çıktığını görüyoruz. Partilerin de sorumlu- hayırlı olmasını di- lerde anlaşmaktır. Çok kesimin temsil edilmesidir. luk alıp hükümet kurmaları gerekiyor. Bu saat- liyorum" değer- Sandıkta ortaya çıkan çok sesliliği hükümete de yan- ten sonra bu çalışmalar, Türkiye'nin en az Q J lendirmesini yaptı. sıtarak 2023 hedeflerine odaklanmak gerekiyor." etkileneceği şekilde ilerlemeli."